Naš tim

Slavka Krsmanović

Direktor

Dr Vanja Krsmanović

Doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije

Vladimir Krsmanović

Dentalna tehnika

Dr Snježana Radić Maksimović

Doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilica

Dr Mladen Petković

Doktor stomatologije

Dr Aleksandra Stajčić-Bijelić

Doktor stomatologije, specijalista ortopedije vilica

Dr Branka Majstorović

Doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije

Vanja Radovanović

Asistent

Aleksandra Čergić

Asistent